Công cụ kiểm tra hiệu năng VPS và server

Trong suốt những năm cung cấp dịch vụ VPS, vHost nhận thấy có rất nhiều khách hàng khi đăng ký dịch vụ Cloud VPS hoặc Server đều có chung một câu hỏi: VPS của tôi có nhanh không? Server của tôi có nhanh không? Làm thế nào để biết được điều đó?

Thời gian gần đây, các nhà cung cấp dịch vụ VPS mọc lên như nấm, nhu cầu so sánh của khách hàng ngày càng cao vì muốn chọn ra được cho mình VPS/server có hiệu năng tốt nhất trong mức giá.

Để đáp ứng nhu cầu này, vHost đã cho ra công cụ kiểm tra hiệu năng VPS sâu về mặt kỹ thuật để khách hàng có cái nhìn tổng quan về VPS của mình và đưa ra quyết định lựa chọn tốt nhất.

Công cụ kiểm tra hiệu năng của vHost có thể kiểm tra được các thông tin sau của VPS/server:

Phần tổng quan thông tin VPS:

 • Là server hay VPS, nếu là VPS thì đang sử dụng công nghệ ảo hoá nào.
 • CPU mà VPS đang sử dụng là CPU nào, xung nhịp, số core.
 • Tổng dung lượng RAM và lượng RAM đang sử dụng.
 • Tổng dung lượng Swap và lượng Swap đang sử dung.
 • Tổng dung lượng SSD/HDD mà VPS đang có.
 • Thời gian uptime của VPS.

Kiểm tra I/O:

 • Kiểm tra việc vừa đọc vừa ghi tuần tự 3 lần bằng lệnh dd và đưa ra kết quả trung bình.

Hiệu suất ổ cứng:

Lấy thông tin dựa theo bài viết: https://vhost.vn/lam-the-nao-kiem-tra-hieu-suat-cua-o-cung/

 • Lấy thông số IOPS đọc ngẫu nhiên đồng thời bằng lệnh FIO.
 • Lấy thông số IOPS ghi ngẫu nhiên đồng thời bằng lệnh FIO.
 • Lấy thông tin IOPS vừa đọc vừa ghi ngẫu nhiên đồng thời bằng lệnh FIO.
 • Tốc độ chỉ đọc tuần tự bằng lệnh FIO.
 • Tốc độ chỉ ghi tuần tự bằng lệnh FIO.
 • Đo độ trễ đọc/ghi của ổ cứng bằng IOPING.

Tốc độ CPU:

Lấy thông tin dựa theo bài viết: https://vhost.vn/lam-the-nao-kiem-tra-toc-cpu/

Tốc độ RAM:

Lấy thông tin dựa theo bài viết: https://vhost.vn/lam-the-nao-kiem-tra-toc-do-xu-ly-cua-ram/

Speedtest:

Kiểm tra tốc độ mạng tới các vị trí phổ biến.

Thực hiện kiểm tra hiệu suất

Để kiểm tra hiệu suất VPS hoặc server của Quý khách, Quý khách có thể thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: SSH vào VPS/server.

Bước 2: Thực thi câu lệnh sau:

curl -s lg-vn2.vhost.vn/check.sh | bash

Sau khi thực thi hoàn tất câu lệnh, Quý khách sẽ thấy kết quả hiển thị trên màn hình như sau:

Kết quả test sau khi chạy script

Giải thích các thông số:

VPS INFO

 • Virtualization: Công nghệ ảo hoá đang sử dụng.
 • CPU model: Tên của dòng CPU, đối với VPS thông thường sẽ là Common KVM processor.
 • CPU frequency: Xung nhịp của CPU.
 • Number of core: Số lượng core của VPS/server.
 • Total of Mem: Tổng dung lượng RAM.
 • Total of Swap: Tổng dung lượng Swap.
 • Total size of Disk: Tổng dung lượng ổ cứng VPS/server đang có.

dd TEST

 • Kết quả thực hiện dd 3 lần và cho ra kết quả trung bình. Kết quả cho ra càng cao càng tốt. Lệnh dd này sẽ đo kết quả vừa đọc vừa ghi tuần tự lên ổ cứng.

FIO TEST

 • Single Read IOPS: Số lần đọc trên ổ cứng trong vòng 1 giây với size là 4k. Thông số này càng cao càng tốt.
 • Single Write IOPS: Số lần ghi lên ổ cứng trong vòng 1 giây với size là 4k. Thông số này càng cao càng tốt.
 • Read IOPS: Số lần đọc trên ổ cứng trong vòng 1 giây với size là 4k (vừa đọc vừa ghi).
 • Write IOPS: Số lần ghi trên ổ cứng trong vòng 1 giây với size là 4k (vừa đọc vừa ghi).
 • Sequential Read performance: Tốc độ (chỉ) đọc tuần tự trên ổ cứng.
 • Sequential Write performance: Tốc độ (chỉ) ghi tuần tự trên ổ cứng.

IOPING

 • Latency: Độ trễ của ổ cứng, khi ổ cứng đọc/ghi dữ liệu sẽ có độ trễ nhất định, độ trễ càng thấp thì càng tốt.

CPU TEST

 • Total Time: Tổng thời gian CPU thực hiện các phép tính với tối đa là 20000 số nguyên tố.
 • Average Time: Thời gian trung bình của việc thực hiện các phép tính (dựa theo lần tính nhanh nhất và lần tính chậm nhất).
 • Maximum Time: Thời gian thực hiện phép tính chậm nhất.

Các thông số này càng nhỏ càng tốt vì thời gian tính toán càng nhỏ thì càng xử lý được nhiều.

RAM TEST

 • READ Operations Performed: Số lần RAM thực hiện đọc trong 1 giây với size là 1k.
 • READ Transferred: Tốc độ đọc của RAM trong 1 giây.
 • WRITE Operations Performed: Số lần RAM thực hiện ghi trong 1 giây với size là 1k.
 • WRITE Transferred: Tốc độ ghi của RAM trong 1 giây.

Các thông số này càng lớn càng tốt.

SPEED TEST

 • Kiểm tra tốc độ mạng tới những vị trí thông dụng. Thông thường tốc độ đi sang nước ngoài sẽ chậm hơn trong nước.

Lưu ý: Đối với VPS, kết quả test sẽ thay đổi tuỳ thời điểm do VPS hoạt động trên môi trường shared resource.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top