Làm thế nào kiểm tra tốc độ xử lý của RAM

Trong 2 bài viết trước chúng tôi đã hướng dẫn cách kiểm tra tốc độ của ổ cứng và CPU, trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách kiểm tra tốc độ xử lý của RAM trên VPS hoặc server của quý khách.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng công cụ sysbench để kiểm tra tốc độ xử lý của memory, tham khảo hướng dẫn cài đặt sysbench trong bài viết trước tại đây.

Tiến hành kiểm tra

Kiểm tra tốc độ đọc từ RAM

Lệnh này sẽ thực hiện đọc 100GB từ buffer (do tham số –memory-total-size quy định) với mỗi lần đọc là 1KB (do tham số–memory-block-size chỉ định) và chỉ có 1 luồng xử lý

sysbench --test=memory --memory-block-size=1K --memory-scope=global --memory-total-size=100G --memory-oper=read run

ram-test-readTrong kết quả in ra, ta chỉ cần quan tâm 2 thông số in đậm vì đây là 2 thông số thể hiện tốc độ đọc từ buffer của bộ nhớ, thông số này càng cao càng tốt.

  • Operations performed: 104857600 (4372317.68 ops/sec)
  • 102400.00 MB transferred (4269.84 MB/sec)

Kiểm tra tốc độ ghi từ RAM

Lệnh này sẽ thực hiện ghi 100GB vào buffer (do tham số –memory-total-size quy định) với mỗi lần ghi là 1KB (do tham số–memory-block-size chỉ định) và chỉ có 1 luồng xử lý

sysbench --test=memory --memory-block-size=1K --memory-scope=global --memory-total-size=100G --memory-oper=write run

ram-test-write
Trong kết quả in ra, ta chỉ cần quan tâm 2 thông số in đậm vì đây là 2 thông số thể hiện tốc độ ghi vào buffer của bộ nhớ, thông số này càng cao càng tốt.

    • Operations performed: 104857600 (2962654.86 ops/sec)
    • 102400.00 MB transferred (2893.22 MB/sec)
Scroll to Top