So sánh cấu hình VPS của vHost với các nhà cung cấp lớn trên thế giới

Trong bài viết này chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện kiểm tra hiệu suất hoạt động VPS của vHost so với các nhà cung cấp lớn trên thế giới. Trong danh sách chúng tôi sẽ lựa chọn một số nhà cung cấp phổ biến được nhiều khách hàng tại Việt Nam lựa chọn sử dụng.

Tại phân khúc dành cho khách hàng doanh nghiệp (Enterprise) chúng tôi chọn 3 nhà cung cấp để so sánh bao gồm:

  • Amazon EC2
  • Microsoft Cloud
  • Google Cloud

Tại phân khúc khách hàng SMB và cá nhân chúng tôi lựa chọn 3 nhà cung cấp:

  • DigitalOcean
  • Vultr
  • Linode

Thông số kỹ thuật từng VPS

Sau đây là bảng thông số kỹ thuật của mỗi VPS tại các nhà cung cấp kể trên mà vHost sẽ thực hiện tiến hành thực hiện so sánh.

Tiêu chí đánh giá

Hướng dẫn kiểm tra và giải thích các thông số kỹ thuật chi tiết:

Kết quả kiểm tra

HDD IOPS

hdd-iops

HDD Latencyhdd-latency

CPUCPU

Ram Read

ram-read

Ram Write

ram-write

Chi tiết quá trình kiểm tra

HDD Read

DigitalOcean
hdd-read-do

Amazon EC2
hdd-read-ec2

Google Cloud
hdd-read-google

Linode
hdd-read-linode

Microsoft Azure
hdd-read-microsoft

vHost
hdd-read-vHost

Vultr
hdd-read-vultr

HDD Write

DigitalOcean
hdd-write-do

Amazon EC2
hdd-write-ec2

Google Cloud
hdd-write-google

Linode
hdd-write-linode

Microsoft Azure
hdd-write-microsoft

vHost
hdd-write-vHost

Vultr
hdd-write-vultr

HDD Latency

DigitalOcean
latency-do

Amazon EC2
latency-ec2

Google Cloud
latency-google

Linode
latency-linode

Microsoft Azure
latency-microsoft

vHost
latency-vHost

Vultr
latency-vultr

CPU

DigitalOcean
cpu-do

Amazon EC2
cpu-ec2

Google Cloud
cpu-google

Linode
cpu-linode

Microsoft Azure
cpu-microsoft

vHost
cpu-vHost

Vultr
cpu-vultr

Ram Read

DigitalOcean
ram-read-do

Amazon EC2
ram-read-ec2

Google Cloud
ram-read-google

Linode
ram-read-linode

Microsoft Azure
ram-read-microsoft

vHost
ram-read-vHost

Vultr
ram-read-vultr

Ram Write

DigitalOcean
ram-write-do

Amazon EC2
ram-write-ec2

Google Cloud
ram-write-google

Linode
ram-write-linode

Microsoft Azure
ram-write-microsoft

vHost
ram-write-vHost

Vultr
ram-write-vultr

Nếu quý khách có góp ý về bài viết vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi tại đây.

Scroll to Top