Hệ thống backup của vHost.vn được tổ chức như thế nào ?

Hiện tại hệ thống backup cho các dịch vụ của vHost.vn được tổ chức và chia làm 3 layer riêng biệt và hoạt động độc lập. Đối với mỗi layer sẽ có những bộ phận được truy cập và giới hạn quyền truy cập khác nhau.
[spacer spacer_height=”10″]
backup layer
[spacer spacer_height=”10″]
Quá trình backup diễn ra như thế nào ?
[spacer spacer_height=”10″]
Về cơ bản toàn bộ quá trình backup sẽ diễn ra trên server và lưu tại local harddisk một bản, tại phase này được gọi là layer 1. Sau đó sẽ đồng bộ dữ liệu qua layer 2 và từ layer 2 sẽ được đồng bộ qua layer 3 để phục vụ cho mục đích lưu trữ hệ thống của vHost.vn. Tùy theo mỗi sản phẩm dịch vụ vHost.vn sẽ có quy định cho việc lưu trữ khác nhau tại các layer.
[spacer spacer_height=”10″]
Đối với các dịch vụ Hosting như Linux hosting, Windows Hosting, WordPress Hosting, Joomla Hosting, Reseller Hosting, Email Hosting, Email Relay quá trình backup sẽ được lưu trữ:

[spacer spacer_height=”10″]
– Daily: lưu giữ 7 ngày gần nhất[spacer spacer_height=”10″]
– Weekly[spacer spacer_height=”10″]
– Monthly[spacer spacer_height=”10″]
[spacer spacer_height=”10″]
Đối với các dịch vụ Email Server, VPS, Reseller VPS quá trình backup sẽ được lưu trữ:[spacer spacer_height=”10″]
– Weekly[spacer spacer_height=”10″]
– Monthly
[spacer spacer_height=”10″]
Ngoài ra vHost.vn còn thực hiện backup dữ liệu dựa theo yêu cầu riêng của khách hàng, mọi chi tiết vui lòng liên hệ email sales@vhost.vn để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!
%d bloggers like this: