Hệ thống backup của vHost.vn được tổ chức như thế nào ?

Hiện tại hệ thống backup cho các dịch vụ của vHost.vn được tổ chức và chia làm 3 layer riêng biệt và hoạt động độc lập. Đối với mỗi layer sẽ có những bộ phận được truy cập và giới hạn quyền truy cập khác nhau.

backup layer

Quá trình backup diễn ra như thế nào ?

Về cơ bản toàn bộ quá trình backup sẽ diễn ra trên server và lưu tại local harddisk một bản, tại phase này được gọi là layer 1. Sau đó sẽ đồng bộ dữ liệu qua layer 2 và từ layer 2 sẽ được đồng bộ qua layer 3 để phục vụ cho mục đích lưu trữ hệ thống của vHost.vn. Tùy theo mỗi sản phẩm dịch vụ vHost.vn sẽ có quy định cho việc lưu trữ khác nhau tại các layer.

Đối với các dịch vụ Hosting như Linux hosting, Windows Hosting, WordPress Hosting, Joomla Hosting, Reseller Hosting, Email Hosting, Email Relay quá trình backup sẽ được lưu trữ:

  • Daily: lưu giữ 7 ngày gần nhất
  • Weekly
  • Monthly

Đối với các dịch vụ Email Server, VPS, Reseller VPS quá trình backup sẽ được lưu trữ:

  • Weekly
  • Monthly

Ngoài ra vHost.vn còn thực hiện backup dữ liệu dựa theo yêu cầu riêng của khách hàng, mọi chi tiết vui lòng liên hệ email sales@vhost.vn để được tư vấn và hỗ trợ thêm.

Scroll to Top