Hướng dẫn cài đặt SSL cho webserver chạy NGINX

Bước 1: Đăng nhập vào VPS.

Bước 2: Sử dụng các lệnh sau để tiến hành setup Nginx.

 • Tạo thư mục chứa web: tùy ý đường dẫn source web của bạn.

  • Khi tiến hành đăng ký bạn sẽ được hỏi file domain.csr vừa được tạo ở bước 2, sao chép tất cả nội dung bên trong file.csr đó và dán vào yêu cầu của nhà cung cấp. Sau đó nhận yêu cầu xác thực qua email dạng @mydomain lúc điền thông tin ở bước 2. Sau khi hoàn tất bạn sẽ nhận được qua mail một file mydomain.crt và một số file khác .crt, Tiến hành upload các file đã nhận được qua mail lên VPS/Server.

  vHost đã có sẵn các file SSL nên sẽ demo cho website nginx.vhost.vn

  • Tạo các đường dẫn chứa file SSL
  • mkdir -p /etc/nginx/conf.d/ssl.crt
  • mkdir -p /etc/nginx/conf.d/ssl.key
  • Copy các file tương ứng vào từng folder
  • cp vhost/vhost.vn.key /etc/nginx/conf.d/ssl.key/
  • cp vhost/nginx.crt /etc/nginx/conf.d/ssl.crt/

  Đến đây cấu hình cho SSL được hoạt động, thêm vào file nginx.vhost.vn này các dòng sau:

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Scroll to Top