Hướng dẫn Cập nhật DNS – Áp dụng cho dịch vụ Hosting Giá Rẻ

Cấu hình Record

Để website hoạt động cần phải cấu hình các record tên miền về địa chỉ IP Server của vHost chứa hosting. Địa chỉ IP Server có thể tìm được ở email thông tin dịch vụ sau khi đăng ký dịch vụ hoàn tất.

Quý khách cần cấu hình cấu hình các record dưới đây trên Name Server quản lý tên miền để đảm bảo tên miền của quý khách kết nối được với server hosting của vHost.

Host/DomainTTLTypeValueNote
@/yourdomain.com14400AĐịa chỉ IP ServerDùng để truy cập web.
www14400CNAMEyourdomain.comDùng để truy cập web với www.
FTP14400CNAMEyourdomain.comDùng để kết nối FTP tới hosting.
mail14400CNAMEyourdomain.comDùng để khai báo tên server nhận mail.
webmail14400AĐịa Chỉ IP ServerDùng để truy cập webmail.
@/yourdomain.com14400TXT“v=spf1 include:_spf.vhost.vn ~all”Dùng để chống mạo danh mail..

Record MX :

Host/DomainTYPEValuePriorityNote
@/yourdomain.comMXmail.yourdomain10Khai báo Server nhận email.

Quý khách có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn cấu hình DNS của các nhà cung cấp trên thế giới tại các link sau đây :

Namecheap
Godaddy
1and1
Namesilo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top