Hướng dẫn cấu hình IPv6 trên Ubuntu 22.04

Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn Quý khách cấu hình IPv6 trên hệ điều hành Ubuntu 22.04

Bước 1: Kiểm tra hỗ trợ IPv6

Đầu tiên, đảm bảo card mạng của bạn hỗ trợ IPv6. Thực hiện gõ lệnh sau, tìm địa chỉ IPv6 cho biết rằng IPv6 đã được kích hoạt.

# ip a

Hoặc:

# ifconfig

Bước 2: Cấu hình IPv6

Sử dụng công cụ Netplan để cấu hình

# sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Lưu ý: Thay thế tệp 50-cloud-init.yaml bằng tệp tương ứng trên hệ thống của bạn.

Sau khi địa chỉ IP được cấu hình, bạn sẽ phải áp dụng bằng lệnh:

# netplan apply

Lúc này bạn nhận được cảnh báo

Bạn cần phải cấu hình lại quyền cho tệp này

# sudo chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml

Bước 3: kiểm tra lại IPv6 với lệnh ping6

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top