Hướng dẫn generate record DKIM trên cPanel

Email Authentication là một bộ công cụ tránh giả mạo và chống spam hiệu quả được tích hợp sẵn trên cPanel.

Cấu hình:

Bước 1: Truy cập vào trang quản trị cPanel của dịch vụ > mục Email > chọn mục Email Deliverability.

Bước 2: Bạn chọn mục Manage của domain mà bạn muốn lấy giá trị DKIM và SPF:

Trong phần này bao gồm 2 thành phần chính – cấu hình record DKIM và SPF, bạn chọn vào Install The Suggested Record để Hosting nhận record DKIM và SPF:

Bước 3: Trỏ các record DKIM và SPF theo giá trị vừa tạo ra, chờ một thời gian để DNS cập nhật, và kiểm tra lại giá trị DKIM và SPF đã VALID là thành công.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top