Hướng dẫn restore Email Accounts với JetBackup

Khi sử dụng các gói Linux Hosting hoặc Business Hosting tại vHost, Quý khách hoàn toàn có thể tự thực hiện việc restore lại những Email Accounts đã mất bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn của JetBackup được cài sẵn trên cPanel.

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn vào chức năng Email Accounts

Đăng nhập vào cPanel, chọn JetBackup 5 trong phần Files.

Chọn chức năng Email Accounts

Bước 2: Chọn địa chỉ email cần restore

Tại đây, Quý khách sẽ thấy danh sách tất cả các tài khoản Email Accounts đã được tạo. Hãy chọn tài khoản email muốn khôi phục.

Nếu Quý khách muốn chọn ngày sao lưu cụ thể, hãy nhấp vào Choose Other Backup để chọn ngày muốn restore.

Bước 3. Bắt đầu quá trình restore Email Accounts

Sau khi đã chọn địa chỉ email và ngày cần restore, bước tiếp theo Quý khách click chọn Restore để bắt đầu quá trình khôi phục.

Thao tác này sẽ đưa đến trang Restore Summary, hiển thị bản tóm tắt về nội dung Quý khách muốn khôi phục. Vui lòng nhấp vào nút Restore Selected Items để quá trình khôi phục có thể bắt đầu.

Tại mục Queue của trình quản lý sao lưu JetBackup 5, nơi có thể theo dõi tiến trình khôi phục vừa thực hiện. Khi quá trình khôi phục hoàn tất, cột Status của bảng sẽ chuyển sang trạng thái Completed.

vHost đã hướng dẫn Quý khách thực hiện restore email trên cPanel thông qua công cụ JetBackup 5 hoàn tất. Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện xin hãy gửi yêu cầu hỗ trợ về cho chúng tôi tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top