Hướng dẫn sử dụng Console trên dịch vụ VPS

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn các bạn cách truy cập Console của VPS bằng công cụ noVNC trên trang members của vHost.

Bước 2: Chọn vào công cụ noVNC:

Bạn sẽ thấy giao diện như sau hiện ra:

Giao diện Console của VPS Linux:

Giao diện Console VPS Windows:

Bước 3: Thao tác trên Console

Tại Console bạn có thể thực hiện các hành động sau đối với VPS của mình.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top