Sự khác biệt giữa hard bounce và soft bounce

Nếu như bạn đã biết khái niệm bounce server là gì vậy hard bounce và soft bounce có nghĩa là gì? Trong bài này chúng ta hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa hard bounce và soft bounce.

  • Hard bounce có nghĩa là email vĩnh viễn không thể gửi, có thể là email không tồn tại hoặc domain của email không tồn tại hoặc server người nhận không cho phép bạn gửi email đến. Có rất nhiều lý do dẫn tới hard bounce và chắc chắn chúng ta có thể kết luận là không thể gửi email đến địa chỉ này nữa.
  • Trong khi đó soft bounce có nghĩa là đây chỉ là lỗi tạm thời, có thể dung lượng mailbox của người nhận bị đầy hoặc server người nhận bị lỗi. Thông thường tất cả các nhà cung cấp dịch vụ email (ESP) sẽ cấu hình hệ thống email server của người gửi tự động gửi lại sau X giờ (X là số giờ mà nhà cung cấp dịch vụ email sẽ quy định) với N lần. Nếu sau N lần gửi không thành công thì sẽ phản hồi cho người gửi là email này không gửi được. Đây chỉ là thông báo lỗi tạm thời tuy nhiên nếu bạn theo dõi và giám sát địa chỉ email người nhận thường xuyên bị soft bounce thì bạn có thể xóa địa chỉ email này ra khỏi danh sách.

Nếu bạn không quan tâm tới tỉ lệ bounce rate trong các chiến dịch gửi Email Marketing thì tỉ lệ bounce rate của bạn ngày càng tăng cao. Điều này ảnh hưởng tới uy tín của email người gửi (sender reputation) đối với các tổ chức email lớn như: Gmail, Yahoo… Khi sử dụng dịch vụ Email Marketing tại vHost hệ thống của vHost sẽ tự động tách và phân loại các tình huống hard bounce và soft bounce và từ đó loại các địa chỉ email này ra khỏi danh sách và không gửi nữa trong tương lai.

  • Đối với tình huống hard bounce: các địa chỉ sẽ được add vào danh sách blacklist
  • Đối với tình huống soft bounce: các địa chỉ sẽ thông báo để quản trị viên để nắm thông tin mà không add vào danh sách black list.

Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào, vui lòng đặt câu hỏi tại đây nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top