Tạo danh sách khách hàng đầu tiên

Lists là các danh sách khách hàng do bạn tạo ra hoặc thu thập từ các form trên các hệ thống website.

Để tạo danh sách khách hàng đầu tiên bạn có thể truy cập Lists -> Lists -> Create New

Tạo mới list

Tại đây bạn khai báo các thông tin bắt buộc sau:

  • Name: tên danh sách khách hàng
  • From name: là tên sẽ hiển thị khi gửi email đến khách hàng
  • From email: là địa chỉ email sẽ hiển thị khi gửi chiến dịch đến khách hàng
  • Reply to: là địa chỉ email khi người nhận nhấn reply mail sẽ gửi đến. Địa chỉ này không bắt buộc phải giống địa chỉ tại ô From email
Khai báo thông tin list

Ngoài ra để tuân thủ luật chống spam bạn cần tuân thủ các quy tắc như trong email cần để rõ địa chỉ thông tin công ty hoặc địa chỉ người gửi, việc này sẽ tăng cường tỉ lệ email vào inbox hơn.

Khai báo thông tin công ty

Sau khi xong bạn nhấn save changes and back to lists hoặc stay on page để kiểm tra lại thông tin một lần nữa.

Sau khi có danh sách bạn có thể truy cập Lists -> Lists -> chọn danh sách cần quản lý để add khách hàng hoặc import danh sách khách hàng mình có lên.

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình sử dụng dịch vụ email marketing, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của vHost để được hỗ trợ nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top