centos

Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN Linux – CentOS

Giới thiệu VPN là một kiểu kết nối cho phép các máy tính truyền thông với nhau thông qua một môi trường chia sẻ như mạng Internet nhưng vẫn đảm bảo được tính riêng tư và bảo mật dữ liệu. Để cung cấp kết nối giữa các máy tính, các gói thông tin được bao

Hướng dẫn cài đặt PPTP VPN Linux – CentOS Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.x_x86_64

Giới thiệu Kloxo là phần mềm quản lý hosting free nhưng khá đầy đủ không kém gì so với Cpanel. Kloxo-MR là một phiên bản khác của Kloxo và được Mustafa ramadhan phát triển riêng, chữ MR được việt tắt từ tên tác giả Mustafa Ramadhan Hướng dẫn cài đặt Chuyển đến thư mục /

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.x_x86_64 Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt Zend Optimizer on CentOS 6.x

Giới thiệu Zend Optimizer dùng để tối ưu hóa mã nguồn PHP mục đích của chùng là dùng để chạy Zend code (chương trình sinh ra mã bytecode nhằm bảo vệ source nguồn của PHP cũa Zend) để bảo mật dữ liệu và tăng tốc độ của trang web. Zend Guard là một chương trình

Hướng dẫn cài đặt Zend Optimizer on CentOS 6.x Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên CentOS 6.x

Giới thiệu ClamAV là một chương trình Anti Virus mã nguồn mở rất mạnh trên các HĐH Unix, Linux được phát triển bởi Immunet Corp và Sourcefire inc dựa trên nền tảng điện toán đám mây. Bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt ClamAV trên CentOS 6.x, nếu có sử dụng DirectAdmin có thể thảm khảo bài viết cài đặt ClamAV

Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên CentOS 6.x Xem thêm »

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS để kết nối với Zabbix Server thực hiện monitor giám sát các thông số cơ bản như CPU, Ram, Overload, … trên hệ thống. Step 1 : Cấu hình DNS # echo -e “nameserver=8.8.8.8\nameserver=8.8.4.4” >> /etc/resolv.conf Step 2 : Cài repo cho Zabbix CentOS/RHEL 7:# rpm

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS Xem thêm »

Scroll to Top