Thay đổi chính sách và chi phí bản quyền WHMCS

Kính chào Quý khách,

Vào ngày 3/10/2016 vừa qua công ty WHMCS đã thay đổi chính sách và chi phí bản quyền WHMCS – Giải pháp tự động hóa cho các nhà cung cấp dịch vụ Hosting.

Chính sách mới được điều chỉnh và có một số thay đổi so với chính sách cũ như sau:

  • Giới hạn số lượng khách hàng trên từng license.
  • Ngưng bán license trọn đời/vĩnh viễn (lifetime) mà thay vào đó chỉ cung cấp bản quyền với chi phí thanh toán từng tháng.

Việc thay đổi này đồng nghĩa khách hàng sẽ không thể mua license trọn đời mà sẽ phải thanh toán một chi phí cố định hàng tháng cho WHMCS. Trong trường hợp công ty có nhiều khách hàng hoặc trong giai đoạn đang phát triển và đẩy mạnh các hoạt động marketing để thu hút khách hàng lớn hơn số lượng giới hạn của WHMCS trong khi chưa có doanh thu hoặc lợi nhuận thì vẫn phải thanh toán một mức chi phí cố định hàng tháng cho WHMCS.

Cụ thể chính sách mới và chi phí được điều chỉnh như sau:

  • Dưới 250 khách hàng $15.95/tháng (Branded)
  • Trên 250 khách hàng $18.95/tháng (No Branding)
  • Dưới 1000 khách hàng $24.95/tháng (No Branding)
  • Trên 1000 khách hàng $39.95/tháng (No Branding)

Với thay đổi này nếu công ty của quý khách đang quản lý dưới 250 khách hàng thì chi phí sẽ không ảnh hưởng và giữ nguyên , tuy nhiên nếu công ty quý khách đang sở hữu số lượng khách hàng từ 251 tới 1000 khách hàng thì chi phí hàng tháng sẽ tăng lên $24.95/tháng và nếu trên 1001 khách hàng thì chi phí sẽ tăng lên thành $39.95/tháng.

Chính sách này sẽ được áp dụng ngay lập tức cho các khách hàng đăng ký mới. Tuy nhiên đối với các khách hàng hiện tại WHMCS, sẽ gia hạn thêm thời gian là 6 tháng và chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2017.

Từ ngày 6/7/2015 vHost đã trở thành đại lý đầu tiên của WHMCS tại Việt Nam chịu trách nhiệm phân phối bản quyền WHMCS. Bên cạnh việc thay đổi này và có ảnh hưởng tới tất cả các đại lý hiện tại của WHMCS thì vHost đã đứng ra đàm phán và tìm ra tiếng nói chung tất cả các bản quyền WHMCS được cấp phát thông qua vHost sẽ không bị giới hạn số lượng khách hàng.

Tặng bản quyền WHMCS Monthly Branded khi đăng ký dịch vụ Reseller Hosting tại vHost

Áp dụng cho gói RVH2 trở lên – Miễn phí cài đặt WHMCS và tích hợp tự động

Tham khảo:

  • http://blog.whmcs.com/?t=119034
  • https://www.whmcs.com/pricing/
Scroll to Top