Thông báo triển khai DNS IPv6 và hỗ trợ DNSSec

Bắt đầu từ ngày 26/4/2019 vHost sẽ đưa vào sử dụng IPv6 cho hệ thống DNS.

Để sử dụng DNS hỗ trợ IPv6 quý khách cần trỏ nameserver (NS) cho tên miền về ns1.vHost.vn và ns2.vHost.vn

DNS Server #1: ns1.vHost.vn

  • IPv4: 103.27.63.85
  • IPv6: 2401:78c0::cafe

DNS Server #2: ns2.vHost.vn

  • IPv4: 103.231.188.244
  • IPv6: 2404:54c0::cafe

Để tạo các record DNS IPv6 Quý khách có thể truy cập https://members.vhost.vn -> Domains -> Manage DNS và chọn giá trị AAAA như hình sau:

Bên cạnh đó vHost triển khai và tích hợp hệ thống DNSSec nhằm tăng cường bảo mật và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa người dùng và server DNS. Việc triển khai và sử dụng DNSSec sẽ tăng cường khả năng chống tấn công và đảm bảo các giá trị DNS trả về cho người dùng luôn đúng và không bị can thiệp trong quá trình truyền dữ liệu (kỹ thuật DNS Poisoning attack).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top