Tích hợp dịch vụ antivirus thương mại cho dịch vụ Email

Kính chào Quý khách,

Để đảm bảo chất lượng cho các dịch vụ Email trên dịch vụ Business Hosting, Email Hosting, Email ProEmail Server, vào ngày 3/7/2023 vHost đã triển khai và tích hợp phần mềm Avast Business Antivirus cho các hệ thống Email Security Gateway tại vHost. Việc triển khai và tích hợp dịch vụ antivirus thương mại cho dịch vụ Email sẽ giúp nâng mức bảo vệ và ngăn chặn hệ thống khách hàng khỏi việc nhận các email chứa file đính kèm virus và malware.

Avast Business Antivirus for Linux là loại phần mềm bản quyền phải trả phí dành cho các server Linux, dùng để bảo vệ server và các dịch vụ email khỏi bị virus và malware tốt nhất hiện nay. Bên cạnh các phần mềm antivirus hiện tại vHost đang sử dụng là ClamAV thì vHost đã triển khai hoàn tất thêm hệ thống Avast Business cho các dịch vụ Email Security Gateway.

Như vậy tính cho tới thời điểm hiện tại vHost đã nâng mức bảo vệ các dịch vụ Email trở thành dual stack bao gồm Avast Business Antivirus và ClamAV.

Để dịch vụ Email trên dịch vụ Business Hosting, Email Hosting, Email ProEmail Server được bảo vệ tốt nhất bởi phần mềm antivirus thương mại cho dịch vụ email là Avast Business Antivirus và ClamAV, Quý khách vui lòng cập nhật các giá trị MX record cho hệ thống DNS của domain theo hướng dẫn sau:

DomainPriorityGiá trị recordPhần mềm
domain.com5mx.vhost.vnAvast Business Antivirus
domain.com10mx1.vhost.vnClamAV
domain.com15mx2.vhost.vnClamAV
domain.com20mx3.vhost.vnClamAV
Bảng giá trị MX cho hệ thống DNS

Nếu Quý khách cần hỗ trợ hoặc cung cấp thêm thông tin, vui lòng liên hệ với vHost qua email support@vHost.vn

Trân trọng,

Scroll to Top