Cách tích hợp quản lý tập trung các hệ thống Email trên Email Pro tại vHost

Giới thiệu

Để thuận tiện cho việc sử dụng mail mà không cần sử dụng nhiều cửa sổ mới. Trong bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cho quý khách tích hợp quản lý tập trung các hệ thống Email trên Email Pro tại vHost.

Cách tích hợp quản lý tập trung các hệ thống Email trên Email Pro tại vHost

Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống Email Pro của vHost

Bước 2: Cấu hình Email vào hệ thống Email Pro của vHost

Bước 3: Nhập thông tin cấu hình Email

Bước 4: Lưu lại cấu hình

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Chọn New Message để gửi email trên hệ thống Email Pro của vHost

Lựa chọn tài khoản để gửi mail

Kiểm tra kết quả gửi email từ hệ thống Email Pro của vHost

Tới đây vHost đã hướng dẫn các bạn tích hợp quản lý tập trung các hệ thống Email trên Email Pro tại vHost. Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều tính năng thú vị của Email Pro tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top