Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Imapsync để chuyển email về Email Pro tại vHost

Imapsync là một công cụ hoàn toàn miễn phí được sử dụng để sao chép emails từ một mail server đến một mail server khác thông qua giao thức IMAP. Công cụ này hỗ trợ cho các hệ điều hành Linux, Windows và MacOS. Imapsync hoạt động hoàn toàn trên command line và không có giao diện.

Tính năng nổi bật

 • Hỗ trợ cho tất cả các hệ điều hành Linux, Windows, Mac OS X.
 • Imapsync hoạt động tuần tự nên bạn có thể ngưng tác vụ chuyển dữ liệu bất cứ lúc nào và thực hiện lại một cách hiệu quả mà không sợ bị trùng lặp mail.
 • Có thể copy đầy đủ các folders, subfolders.
 • Bạn có thể thực hiện chuyển mail thông qua công cụ online tại: https://imapsync.lamiral.info/X/

Hướng dẫn cài đặt Imapsync

Ở bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cài đặt Imapsync trên hệ điều hành Ubuntu 20.04. Thông tin chi tiết và cách cài đặt Imapsync trên các hệ điều hành khác, bạn có thể tham khảo tại link: https://imapsync.lamiral.info/

Bước 1 – Cài đặt Imapsync

Download source code từ Github.

git clone https://github.com/imapsync/imapsync.git

Chạy các lệnh sau để cài đặt.

cd imapsync
cp imapsync /usr/bin/

Bước 2 – Cài đặt các packages cần thiết

Bắt đầu với việc cài đặt các packages cần thiết cho Imapsync.

sudo apt-get install \
libauthen-ntlm-perl   \
libclass-load-perl   \
libcrypt-ssleay-perl  \
libdata-uniqid-perl   \
libdigest-hmac-perl   \
libdist-checkconflicts-perl \
libencode-imaputf7-perl   \
libfile-copy-recursive-perl \
libfile-tail-perl    \
libio-compress-perl   \
libio-socket-inet6-perl \
libio-socket-ssl-perl  \
libio-tee-perl     \
libmail-imapclient-perl \
libmodule-scandeps-perl \
libnet-dbus-perl    \
libnet-ssleay-perl   \
libpar-packer-perl   \
libreadonly-perl    \
libregexp-common-perl  \
libsys-meminfo-perl   \
libterm-readkey-perl  \
libtest-fatal-perl   \
libtest-mock-guard-perl \
libtest-mockobject-perl \
libtest-pod-perl    \
libtest-requires-perl  \
libtest-simple-perl   \
libunicode-string-perl \
liburi-perl       \
libtest-nowarnings-perl \
libtest-deep-perl    \
libtest-warn-perl    \
make          \
cpanminus

Tiếp tục cài đặt các modules Python cần thiết.

sudo cpanm Crypt::OpenSSL::RSA Crypt::OpenSSL::Random --force
sudo cpanm Mail::IMAPClient JSON::WebToken Test::MockObject 
sudo cpanm Unicode::String Data::Uniqid

Sau bước này, bạn đã sẵn sàng để chuyển dữ liệu email của mình từ một mail server đến một mail server khác bằng giao thức IMAP.

Hướng dẫn sử dụng Imapsync để chuyển dữ liệu email

vHost sẽ lấy ví dụ về việc chuyển email từ Gmail về server của dịch vụ Email Pro tại vHost. Trước khi tiến hành chuyển dữ liệu, bạn cần đảm bảo rằng cả 2 tài khoản email đều có thể truy cập được thông qua IMAP trên server mà bạn cài đặt Imapsync.

Bước 1 – Tạo App password tài khoản Gmail


 • Chọn phần Bảo mật, tại phần tìm kiếm bạn tìm kiếm với từ khóa mật khẩu ứng dụng và chọn Mật khẩu ứng dụng
 • Tại phần này bạn điền Tên ứng dụng với tên imap.gmail.com sau đó nhấn Tạo,

 •  Tại đây sẽ xuất hiện một mật khẩu có 16 ký tự bạn lưu lại mật khẩu này sau đó nhấn Xong:


Bước 2 – Enable IMAP trên tài khoản mail Google

 • Login vào tài khoản Gmail. Click vào biểu tượng bánh răng ở góc phải màn hình và chọn Xem tất cả chế độ cài đặt:

 • Chọn tab Chuyển tiếp và POP/IMAP sau đó chọn Bật IMAP, Không hạn chế số lượng thư mục IMAP (mặc định) và nhấn Lưu thay đổi để lưu lại cài đặt: