Danh sách hệ thống máy chủ tên miền quốc gia VN

Danh sách hệ thống máy chủ tên miền quốc gia VN bao gồm 7 server trải dài trong nước và quốc tế bao gồm 7 server tính tới thời điểm hiện nay. Bên dưới là danh sách các máy chủ DNS root level domain trực tiếp do VNNIC quản lý trong đó có 2 máy chủ tại nước ngoài và 5 máy chủ tại Việt Nam trải dài từ Bắc-Trung-Nam.

Danh sách các cụm máy chủ DNS quốc gia .VN

danh-sach-may-chu-dns

Scroll to Top