Hướng dẫn cách chèn SSH KEY cho dịch vụ Cloud VPS

Lưu ý: Bài viết này chỉ dành cho các dịch vụ Cloud VPS với hệ điều hành Linux, không áp dụng cho các VPS sử dụng Windows.

Sau khi vào quản lý services của các bạn hãy chọn VPS mà các bạn muốn chèn SSH KEY.

Bước 2: Chèn SSH KEY.

Sau khi bạn có SSH KEY hãy thực hiện việc chèn SSH KEY vào VPS của bạn, nếu bạn chưa có SSH KEY có thể tham khảo bài viết lấy SSH KEY tại đây.

Copy key của bạn và dán vào như hướng dẫn 1, sau đó click Confirm để lưu lại.

Sau khi thực hiện xong bạn cần Shutdown và Start lại để VPS của bạn nhận SSH KEY.

Như vậy bạn đã add được SSH KEY vào VPS của mình.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top