Hướng dẫn retore Full Backups với JetBackup

Khi sử dụng các gói Linux Hosting hoặc Business Hosting tại vHost, Quý khách hoàn toàn có thể tự thực hiện việc restore lại toàn bộ gói hosting của mình bao gồm cả source code và database trong trường hợp các website trên gói hosting bị lỗi bằng cách sử dụng các công cụ có sẵn của JetBackup 5 được cài trên cPanel.

Chi tiết các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn vào chức năng Full Backups

Đăng nhập vào cPanel, chọn JetBackup 5 trong phần Files.

Chọn mục Full Backups

Bước 2: Chọn thời gian cần restore

Sau khi Quý khách chọn thời gian muốn khôi phục, hãy click vào Restore.

Thao tác này sẽ đưa đến trang Restore Summary, hiển thị bản tóm tắt về nội dung Quý khách muốn khôi phục. Vui lòng nhấp vào nút Restore Selected Items để quá trình khôi phục có thể bắt đầu.

Tại mục Queue của trình quản lý sao lưu JetBackup 5, nơi có thể theo dõi tiến trình khôi phục vừa thực hiện. Khi quá trình khôi phục hoàn tất, cột Status sẽ chuyển sang trạng thái Completed.

vHost đã hướng dẫn Quý khách thực hiện restore files/folders trên cPanel thông qua công cụ JetBackup 5 hoàn tất. Nếu có khó khăn trong quá trình thực hiện xin hãy gửi yêu cầu hỗ trợ về cho chúng tôi tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top