Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên Windows để kết nối với Zabbix Server thực hiện monitor giám sát các thông số cơ bản như CPU, Ram, Overload, … trên hệ thống.

Bước 1: Download Zabbix Agent

Link download chính thức: https://www.zabbix.com/download

Link download Zabbix agent: https://www.zabbix.com/download_agents

Bước 2: Tạo file config cấu hình Zabbix Agent

Thực hiện giải nén file mới download về và đổi tên thư mục zabbix_agents.win thành zabbix và copy đặt trong ổ C:\

Sau đó đổi tên file có đường dẫn C:\zabbix\conf\zabbix_agentd.win.conf thành C:\zabbix\zabbix_agentd.conf sau đó chỉnh sửa nội dung trong file như sau:

Server=127.0.0.1 thành Server=[IP]  //với  [IP] là IP của Zabbix Server

Bước 3: Thực hiện cài đặt Zabbix Agent sử dụng Command Prompt

cd c:\zabbix\bin\win64
zabbix_agentd.exe -c c:\zabbix\zabbix_agentd.conf --install

Bước 4: Khởi động Zabbix Agent

zabbix_agentd.exe --start

Lưu ý: Cần cấu hình mở port 10050 và Allow IP của Zabbix Server để có thể kết nối và hoạt động.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top