Hướng dẫn thêm tên miền mới vào trong Kerio Connect

Kerio Connect cho phép thêm và quản lý nhiều tên miền khác nhau. Mỗi tên miền đại diện cho công ty, tổ chức ứng với tên miền đó. Trong bài viết này vHost sẽ thêm tên miền company.com.

Các bước tiến hành như sau:

Bước 1. Truy cập trình quản lý domain theo đường dẫn Configuration > Domain

Bước 2. Click Add >> Local Domain

Bước 3. Nhập domain và mô tả

Tại mục limit for the maximum number of domain users nhập số lượng user cho phép được tạo.

Bước 4. Giới hạn dung lượng mail cho phép (tổng dung lượng mail và file đính kèm)

Bước 5. Truy cập Footer để cài đặt chữ ký mail

Bước 6. Click Webmail Logo để thay đổi logo

Bước 7. Nhấn OK để hoàn tất quá trình thêm tên miền.

Lưu ý: Khi thêm tên miền cần phải trỏ các bản ghi cần thiết để hoàn thiện việc cài đặt. Sau khi DNS được cập nhật thành công bạn có thể truy cập miền mới như sau:

  • Tên miền: company.com
  • Mail Server: mail.company.com
  • User: user@company.com
  • Url Admin: https://mail.company.com/admin
  • Url User: http://mail.company.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top