Looking Glass là gì?

Looking Glass là công cụ tiêu chuẩn được các ISP lớn trên thế giới sử dụng nhằm cung cấp cho khách hàng một công cụ thông qua giao diện web giúp khách hàng có thể kiểm tra và debug network từ phía server của nhà cung cấp về đường truyền mà Quý khách cần kiểm tra hoặc máy tính mà Quý khách đang sử dụng (end users).


Với Looking Glass của vHost sẽ giúp Quý khách kiểm tra được:

  • Địa chỉ IP WAN mạng máy tính Quý khách đang sử dụng
  • Kiểm tra tốc độ download từ server về máy tính xem đạt được tốc độ bao nhiêu.
  • Host: kiểm tra PTR record của 1 địa chỉ IP.
  • MTR: kiểm tra gói tin IPv4 từ server về địa chỉ người dùng xem có bị thất lạc trong quá trình chuyển dữ liệu hay không.
  • MTR6: kiểm tra gói tin IPv6 từ server về địa chỉ end xem có bị thất lạc trong quá trình chuyển dữ liệu hay không.
  • Ping: kiểm tra latency network IPv4 của datacenter về địa chỉ người dùng xem tốc độ bao nhiêu.
  • Ping6: kiểm tra latency network IPv6 của datacenter về địa chỉ người dùng xem tốc độ bao nhiêu.
  • Traceroute: kiểm tra hệ thống routing IPv4 của server tại datacenter tới địa chỉ của người dùng đi qua những thiết bị nào và tốn bao nhiêu HOP.
  • Traceroute6: kiểm tra hệ thống routing IPv6 của server tại datacenter tới địa chỉ của người dùng đi qua những thiết bị nào và tốn bao nhiêu HOP.

Lưu ý: địa chỉ IP WAN của dịch vụ internet tại Việt Nam phần lớn bị cấm ping vì vậy kết quả ping/ping6/traceroute và traceroute6 sẽ không có tác dụng.

 

Hiện tại vHost có hạ tầng tổng cộng đặt tại 4 datacenter, Quý khách có thể kiểm tra Looking Glass của các datacenter thông qua các liên kết sau:

Nếu Quý khách có thể website cần SEO tốt, có thể cân nhắc datacenter Singapore vì Singapore có hệ thống kết nối trực tiếp với Google chỉ từ 1-2ms:

Test kết nối DNS 8.8.8.8:

Test kết nối hệ thống drive.google.com:

Tham khảo dịch vụ Singapore Hosting của vHost

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top