Mailing Lists

Khi thường xuyên có nhu cầu gởi mail đến một số người nhất định, thay vì phải nhập địa chỉ mail từng người, bạn có thể dùng một giải pháp thay thế là Mailing List. Mailing list cũng có thể dùng làm một hộp thư đại diên cho một phòng ban trong công ty, khi có ai đó gởi mail vào đây thì tất cả mọi người trong phòng đều nhận được.

Login Directadmin (quyền user) -> chọn Mailing Lists (trong group E-Mail Management).

Tạo mailing lists:

  • Bước 1: click chọn Create Mailing List.
  • Bước 2: điền địa chỉ email bạn dùng để gửi vào list vào mục List Name (địa chỉ này không được trùng với bất kỳ địa chỉ nào đã có trong DA).
  • Bước 3: Click Create.

Thêm người dùng vào mailing list:

  • Bước 1: Tick chọn View.
  • Bước 2: Thêm các thành viên vào Mailing List vào mục E-Mail.

Sau khi tạo xong mailing list, bạn chỉ cần gửi email vào địa chỉ của list là tất cả thành viên trong list sẽ nhận được email của bạn.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top