Sự thay đổi của Google trong tháng 7/2018

  • Theo như thông báo từ Google thì Google Chrome phiên bản 68 sẽ được phát hành vào đầu tháng 7/2018. Trong đó có sự thay đổi là tất cả các website vẫn hoạt động trên giao thức http:// sẽ bị cảnh báo là không bảo mật.
  • Đối với các phiên bản cũ thì chỉ xuất hiện dấu ! như hình bên dưới

Xem thêm

Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!