Thông báo cập nhập bản vá lỗi WHMCS khẩn cấp

Kính chào Quý Khách hàng/Quý Đối tác, Theo thông tin từ WHMCS thì họ vừa phát hành phiên bản 7.5.2 để cập nhập các bản vá lỗi khẩn cấp trong các phiên bản 7.3, 7.4 và 7.5. Chi tiết các lỗi được liệt kê bao gồm: Fix lỗi phân quyền trong addon Project Management Fix […]

Thông báo cập nhập bản vá lỗi WHMCS khẩn cấp Xem thêm »