VPS của vHost hỗ trợ những hệ điều hành nào ?

Dưới đây là danh sách các hệ điều hành mà vHost đang hỗ trợ cho các platform VPS của mình. Trong trường hợp quý khách không thấy templates yêu cầu vui lòng gửi email cho support@vhost.vn để được hỗ trợ.

kvm1

kvm2

kvm3

kvm4

Scroll to Top