Admin_File Editor

File Editor là Option để sửa file một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả

Login Directadmin (quyền Admin) → Click chọn File Editor (trong Admin Tools)

Cách sử dụng:

  • Bước 1: Chọn file cần sửa trong Select a file to edit
  • Bước 2: Click Show File: nội dung trong tập tin sẽ được hiển thị ra trong khung phía dưới
  • Bước 3: Tìm dòng cần sửa và chỉnh sửa nội dung hợp lý
  • Bước 4: Click Save để hoàn tất

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top