Hướng dẫn sử dụng email trên thiết bị di động Iphone, Ipad

Để thiết lập truy cập POP hoặc IMAP vào e-mail của bạn trên Apple iPhone, iPad, hoặc iPod Touch & các kết nối được bảo mật bằng SSL, bạn làm theo các bước sau:

1. Chọn Settings trên thiết bị.

Chọn phần Mail, Contacts & Calendars

2. Chọn Add Account…

3. Chọn Other

4. Chọn Add Mail Account

5. Điền thông tin đăng nhập

Nhập tên của bạn vào phần Name, địa chỉ email vào phần Email, mật khẩu vào phần Password. Phần Description là phần gợi nhớ cho tài khoản email của bạn thì thiết bị sẽ tự đề xuất cho bạn theo tên miền trong địa chỉ email của bạn, bạn có thể sửa lại tùy ý. Bấm Next để tiếp tục.

6. Chọn IMAP hoặc POP tùy theo yêu cầu sử dụng.

Trong mục Incoming Mail Server:
Phần Hostname, bạn nhập là mail.your-domain.com
Nhập địa chỉ email của bạn vào phần Username. Nhập mật khẩu vào ô Password.

7. Cấu hình Outgoing Mail Server

Trong mục Outgoing Mail Server, bạn nhập thông tin tương tự như Incoming Mail Server. Bấm Save để tiếp tục.

Sau khi thiết bị của bạn kiểm tra các kết nối, bạn chọn Continue để xác nhận các chứng chỉ mã hóa SSL, tài khoản email của bạn sẽ được thiết lập.

Quá trình cài đặt hoàn tất. Bạn đã có thể sử dụng địa chỉ email theo tên miền của bạn trên các thiết bị của Apple.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top