Cập nhật hình thức thanh toán ngày 15/04/2023

Kính chào Quý Khách hàng,

Để thuận tiện trong việc quản lý thanh toán và kích hoạt dịch vụ ngay lập tức, vHost trân trọng thông báo đến Quý khách một số thay đổi như sau:

Đối với hình thức thanh toán chuyển khoản ngân hàng sẽ được kích hoạt dịch vụ ngay lập tức trong trường hợp Quý khách thực hiện thanh toán qua hình thức chuyển khoản thông qua các tài khoản ngân hàng của vHost (gọi ngắn gọn: Chuyển khoản ngân hàng).

Để dịch vụ được kích hoạt ngay lập tức qua hình thức Chuyển khoản ngân hàng Quý khách vui lòng ghi chú nội dung chuyển khoản theo 1 trong 4 cú pháp như sau:

  • HD xxx
  • INV xxx
  • HDxxx
  • INVxxx

Trong đó: xxx là mã số hóa đơn. Quý khách có thể kiểm tra email với tiêu đề email Hóa đơn dịch vụ để lấy mã số hóa đơn này.

Lưu ý quan trọng: dịch vụ sẽ không được kích hoạt ngay lập tức trong trường hợp nội dung chuyển khoản không đúng cú pháp như trên. Trong trường hợp này Quý khách cần gửi giấy ủy nhiệm chi về email sales@vhost.vn để được kiểm tra và kích hoạt dịch vụ. Thời gian kích hoạt dịch vụ đối với trường hợp này: từ 4 đến 24 giờ, dựa theo giờ làm việc tại đây.

Các hình thức chuyển khoản khác: không thay đổi. Chi tiết xem thêm tại: https://vhost.vn/thanh-toan

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng gửi email về email sales@vHost.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng,

Scroll to Top