Hướng dẫn cập nhập DNS dành cho dịch vụ Email Server

Để sử dụng dịch vụ Email Server tại vHost Quý khách cần cập nhập các giá trị DNS cho domain như sau:

 • Record A:
mail.domain.comAIP_ADDRESS

 • Record MX:
domain.comMXmx.vhost.vn5
domain.comMXmx1.vhost.vn10
domain.comMXmx2.vhost.vn15
domain.comMXmx3.vhost.vn20

 • Record SPF:
domain.comTXT“v=spf1 include:_spf.vhost.vn -all”

  • Record khác:
  autodiscoverCNAMEmail.domain.com
  autoconfigCNAMEmail.domain.com
  _autodiscover._tcpSRV0 / 0 / 443 / mail.domain.com

  Vui lòng thay đổi địa chỉ IP_ADDRESS thành địa chỉ IP của server email của Quý khách.

  Lưu ý: vì lý do bảo mật vHost sẽ từ chối hỗ trợ trỏ DNS khi tên miền sử dụng DNS tại nhà cung cấp khác.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Scroll to Top