Thông báo nâng cấp hệ thống Cloud Server

Kính chào Quý khách,

Trước tiên vHost cảm ơn Quý khách đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của vHost.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ vì vậy vHost sẽ tiến hành nâng cấpthay thế thiết bị phần cứng (hardware) của dịch vụ Cloud Server tại datacenter tại Việt Nam trong tháng 05/2016 với lộ trình như sau:

1. Thay thế phần cứng

vHost sẽ tiến hành thay thế phần cứng bắt đầu từ ngày 2/5/2016 và dự kiến hoàn tất vào ngày 8/5/2016 cho toàn bộ khách hàng.

  • Ảnh hưởng: chỉ ảnh hưởng đến các dịch vụ Cloud Server có datacenter tại Việt Nam
  • Thời gian downtime: do số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Cloud Server nhiều vì vậy chúng tôi sẽ lên kế hoạch và thông báo tới từng khách hàng cụ thể. Thời gian downtime sẽ tương đương với thời gian reboot lại từng dịch vụ VPS của quý khách trên hệ thống server mới.

Chi tiết công việc:
1. vHost sẽ cùng trao đổi với khách hàng và thống nhất thời gian tiến hành thao tác.
2. vHost sẽ tiến hành di chuyển toàn bộ VPS của tất cả các khách hàng qua hệ thống mới. Quá trình này không gây gián đoạn dịch vụ.
3. Shutdown VPS trên hệ thống cũ và start trên hệ thống mới. Quá trình này sẽ gây gián đoạn dịch vụ và thời gian gián đoạn bằng với thời gian của việc shutdown và khởi động lại VPS.

2. Nâng cấp hệ thống lên phiên bản mới
vHost sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống phần mềm cloud lên phiên bản mới nhất tại datacenter tại Việt Nam trong tháng 05/2016 với lộ trình như sau:

  • Ảnh hưởng: chỉ ảnh hưởng đến các dịch vụ Cloud Server có datacenter tại Việt Nam
  • Thời gian dự kiến bắt đầu: 0h00 AM ngày 12/5/2016
  • Thời gian dự kiến hoàn tất: 2h00 AM ngày 12/5/2016
  • Tổng thời gian downtime: 2 giờ.

Chi tiết công việc:
1. Khách hàng vui lòng shutdown toàn bộ VPS của mình trước 0h00 AM ngày 12/5/2016
2. vHost sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống core lên phiên bản mới nhất. Thời gian bắt đầu: 0h00 đến 0h15 ngày 12/5/2016
3. vHost sẽ tiến hành reboot lại các server để cập nhập lên phiên bản mới nhất. Thời gian bắt đầu: 0h16 đến 1h15 ngày 12/5/2016
4. vHost sẽ tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các server đảm bảo đã nhận được bản vá mới nhất: Thời gian bắt đầu: 1h16 đến 1h30 ngày 12/5/2016
5. vHost sẽ tiến hành khởi động lại các VPS và thông báo cho khách hàng ngay khi hoàn tất. Thời gian bắt đầu: 1h31 đến 1h45 ngày 12/5/2016

Trong trường hợp vì lý do sự cố kỹ thuật trong quá trình nâng cấp xảy ra lỗi hệ thống sẽ được khởi động trở lại vào lúc 1h50 ngày.

vHost trân trọng thông báo tin quan trọng để quý khách có thể nắm thông tin, đồng thời chúng tôi sẽ cập nhập qua email và điện thoại đến trực tiếp từng quý khách. Trong trường hợp quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin vui lòng gửi yêu cầu cho nhân viên kinh doanh phụ trách tài khoản của quý khách tại đây.

Trân trọng,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top