Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Email Marketing

Để dễ dàng sử dụng dịch vụ Email Marketing vHost ra mắt chuyên đề cơ bản về hướng dẫn dịch vụ Email Marketing và các bước quan trọng phải làm từ lúc bắt đầu cho tới khi gửi email thành công

Bài 1: Cấu hình Bounce Servers để xử lý email rác

Bài 2: Cấu hình Delivery Servers để gửi email

Bài 3: Cấu hình Feedback Loop Servers

Bài 4: Tìm hiểu sự khác biệt giữa hard bounce và soft bounce

Bài 5: Tạo danh sách khách hàng đầu tiên

Bài 6: Tạo chiến dịch Email Marketing đầu tiên

Bài 7: IP Warm up là gì?

Bài 8: Làm thế nào để tăng cường tỉ lệ gửi email vào inbox cao

Bài 9: IP reputation là gì?

Bài 10: Cách tạo một chiến dịch email autoresponder (tự động gửi email dựa theo hành vi của khách hàng)

Nếu bạn cần thêm thông tin khác, vui lòng đặt câu hỏi tại đây để các chuyên gia của chúng tôi hoàn thiện bài viết cho chuyên đề này.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top