hosting

Autoresponders

Autoresponders là chức năng trên DirectAdmin cho phép bạn trả lời email một cách tự động. Điều này rất thuận tiện trong việc chăm sóc khách hàng và trả lời cho từng email.  Login Directadmin (quyền user) -> chọn Autoresponders (trong group E-Mail Management). Cấu hình trả lời email tự động: Xóa cấu hình trả lời email

Autoresponders Xem thêm »

Admin_Admin Backup-Restore

Admin Backup/Transfer  Admin Backup/Transfer là chức năng cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu. Login Directadmin (quyền Admin) àchọn Admin Backup/Tranfer (trong Admin Tool). Sao lưu dữ liệu Bước 1: Who Bước 2: When  Bước 3: Where Bước 4: What Bước 5: Chọn Submit để tiến hành sao lưu dữ liệu. Phục hồi dữ liệu Bước 1: From where Bước 2: Select

Admin_Admin Backup-Restore Xem thêm »

Admin_Brute Force Monitor

Brute Force Monitor là công cụ hỗ trợ tránh việc server bị tấn công bởi Brute force. Trong công cụ này, sẽ ghi lại log toàn bộ các login fail của các IP kết nối đến. Đăng nhập vào DirectAdmin → chọn Brute Force Monitor (ở trong phần Extra Features) IP và User: Advanced Search: Gồm các trường ID, IP, User, Attempts,

Admin_Brute Force Monitor Xem thêm »

Admin_Complete Usage Statistics

Complete Usage Statistics là Option cho phép admin có cái nhìn tổng quan về bộ nhớ hệ thống bao gồm các chỉ số về Bandwidth, Disk Usage, Inodes,… Login Direct Admin (Admin Level) → Click chọn “Complete Usage Statistics” (Trong Group Extra Features) Các thông số bao gồm: Ngoài ra, chức năng này còn cho phép chúng ta kiểm tra kích cỡ

Admin_Complete Usage Statistics Xem thêm »

Admin_Create Reseller

Create Reseller là Option dùng để tạo các tài khoản Reseller chứa thông tin Domain. Chức năng cũng giống như tạo cho khách hàng 1 tài khoản Hosting vậy.  Tuy nhiên, trước khi tạo Reseller thì chúng ta cần phải tạo gói Package để chứa nó Login DirectAdmin (Admin Level) → Click chọn Create Reseller (trong group Server Management) Tạo tài khoản

Admin_Create Reseller Xem thêm »

Admin_Custom HTTPD Configurations

Custom HTTPD Configurations hỗ trợ người dùng tìm kiếm các domain được quản lý bởi dịch vụ HTTPD đồng thời người dùng có thể tuỳ chỉnh dịch vụ httpd cho domain được quản lý. Đăng nhập vào DirectAdmin à chọn Custom HTTPD Configurations (ở trong phần Extra Features) Show Domain that: Là nơi dùng để tìm kiếm domain được quản lý

Admin_Custom HTTPD Configurations Xem thêm »

Admin_DNS Administration

DNS Administration là Option có chức năng quản lý các zone domain khi sử dụng VPS cài đặt Direct Admin làm DNS Server. Tuy nhiên, chức năng này khá ít khi sử dụng vì hầu hết khi đăng ký Domain à Người dùng sẽ được cấp 1 hệ thống DNS Login DirectAdmin (Admin Level) à Chọn DNS Administration (Trong group Admin Tools) Show

Admin_DNS Administration Xem thêm »

Scroll to Top