Thong bao ve viec cap nhat chinh sach gui email tren dich vu Hosting

Thông báo về việc cập nhật chính sách gửi email trên dịch vụ Hosting

Kính chào Quý khách hàng,

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại vHost trong suốt thời gian vừa qua.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo hệ thống gửi email luôn được hoạt động một cách ổn định nhất, vHost xin thông báo về việc cập nhật chính sách gửi email trên dịch vụ Hosting tại vHost cụ thể như sau:

 • Chính sách cũ: 200 emails/domain/giờ
 • Chính sách mới:
  • Domain: 200 emails/giờ/domain
  • User thuộc domain trên: max 100 emails/giờ
  • Tổng số lượng email gửi ra của user không vượt quá tổng số lượng của domain
  • Áp dụng: Từ ngày 10/05/2022
  • Áp dụng đối với tất cả các gói dịch vụ Hosting tại vHost.

Trong trường hợp nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc thông tin nào cần hỗ trợ thêm, Quý khách có thể trực tiếp liên hệ đến vHost qua các kênh sau:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top